HAM d.o.o. izjavlja, da spoštuje kriterije in merila predpisane za zagotavljanje zasebnosti in varovanje osebnih podatkov.
Registracija in/ali vpis osebnih podatkov v spletno prodajo SpinaliS stolov je nujen in izključno potreben samo za pravilno izvajanje storitev in sicer v primeru, da se odločite za nakup.

HAM d.o.o izjavlja, da ne bo nikoli posredoval, prodal, dal v najem ali kako drugače upravljal z vašimi osebnimi podatki.
HAM d.o.o. bo le po potrebi razkrival vaše osebne podatke, če bo to po zakonu nujno ali v dobri veri, da je tako dejanje nujno zato, da:
-bi bili skladni z zakonskimi predpisi ali zakonskimi postopki, ki se izvajajo na spletnem mestu
-bi zaščitili in branili lastnino ali pravice podjetja HAM d.o.o.
Skrbno varujemo vaše podatke pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Podatki so shranjeni v strežnikih, zaščitenih z geslom in z omejenim dostopom. Spletni nakupovalni center dobro skrbi za varnost vaših osebnih podatkov in spoštuje vašo izbiro za njihovo nameravano rabo.

Šteje se, da z oddajo naročila za stol stranka dovoljuje proizvajalcu in prodajalcu, da v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zbira, hrani, obdeluje in uporablja prejete podatke za namene izpolnitve naročila izdelkov in storitev ter posredovanje informacij o proizvodih.

Stranki bosta vse morebitne nesporazume reševali sporazumno in v dobri veri. V kolikor to ne bo mogoče, je za vse spore iz naslova te pogodbe/splošnih pogojev in v povezavi z njo/njimi izključno pristojno sodišče v Ljubljani, Sloveniji.