Projekt: Prenova digitaliziranega poslovanja podjetja Ham za tuje trge v letu 2021
Kratica projekta: Digital Rolljet 2021
Trajanje projekta: 1.10. 2020 – 31. 8. 2021
Celotna vrednost projekta: 43.394,93 EUR
Predvideno sofinanciranje projekta: 25.971,68 EUR

Projekt se izvaja v okviru javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja Eposlovanje
2019-2022
. V podjetju Ham d.o.o., bomo v okviru projekta izvedli naslednje ukrepe:

 1. Elektronska izmenjava med partnerji
 2. Spletne strani za tuje trge
 3. Spletne trgovine
 4. Produktno prodajni video
 5. Krepitev kompetenc- usposabljanje
  Zgoraj opisani ukrepi bodo močno pripomogli k ohranitvi konkurenčnosti podjetja. Prilagoditev za
  integracijo elektronske izmenjave bo omogočila večjo avtomatiziranost poslovnih procesov, hitrejše
  poslovanje in upravljanje podjetja, obenem pa se bo zmanjšala možnost napake. Vse navedeno bo
  izboljšalo uporabniško izkušnjo naših uporabnikov in dvignilo učinkovitost zaposlenega osebja,
  obenem pa zmanjšalo stroškovne pritiske na plače.
  Posodobitev spletne strani, profesionalna predstavitev našega novega produkta in lokalizacija vsebin
  nam bodo omogočili neposreden vstop na nove trge. Z vstopom na omenjene trge bomo močno
  povečali bazo naših potencialnih strank in s tem tudi naše prihodke, zato vidimo izvedbo vseh
  prijavljenih ukrepov kot ključno za povečanje konkurenčnosti podjetja Ham, d.o.o. na novih tujih trgih.
  Operacija se izvaja v okviru “Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v
  obdobju 2014-2020″, prednostne osi: “Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP, prednostne
  naložbe “Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo,
  specifičnega cilja “Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP “. Javni razpis za vzpostavitev ali
  nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obsobju 2019-2022 – E-POSLOVANJE 2019-2022«. Več
  na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.
  “Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
  razvoj”.

USPOSABLJANJE


TRAJANJE UKREPA
Od 15.10.2020 do 31.08.2021

Spletno izobraževanje je bilo izvedeno v štirih sklopih v terminih: 1.7.2021, 2.7.2021, 5.7.2021 in 9.7.2021. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji je dosegljiva na www.eu-skladi.si .


CILJ IN NAMEN


Poseben poudarek izobraževanja je bil na vsebini v spletni trgovini (ki jo Google praviloma uvršča pred ostalo) in Google obogatenih rezultatih, da smo naročnika izobrazili, da ima lahko določena vsebina s primerno formo bistveno prednost na Googlu (in pri iskanju informacij le-tam) in jih seznanimo z različnimi oblikami takih vsebin.


Cilj in namen izobraževanj in usposabljanj je bil naročnika opolnomočiti za:

– Ustvarjanje vsebine za digitalne akcije in rangiranje do smiselne uporabe le-teh skozi vsebino.

– Uporabo ter samostojno urejanje vsebine spletnega mesta in trgovine. Vodi se ga skozi spreminjanje in kreiranje vsebin, tako da je popolnoma opolnomočen sam ustvarjati vsebine za digitalne oglaševalske akcije s prilagojenimi pristajalnimi stranmi.

– Digitalno oglaševanje – Instagram, Facebook, LinkedIn in AdWords – kako si lahko z oglaševanjem pomagamo do hitrejšega in boljšega pozicioniranja na Google SERP in hitrejših izboljšav uporabniške izkušnje (UX) ter kako merimo svoje rezultate.


IZVEDENE AKTIVNOSTI


Izvedli smo štiri sklope izobraževanj:

 1. Sklop: vnos vsebin in editiranje spletnih strani :
  • Izobraževanje na temo “SEO in ustvarjanje uporabniku prijazne vsebine”, na temo iskanja primernih ključnih besed in osnov digitalnega oglaševanja.
  • Naročnika smo izobrazili za samostojno urejanje vsebine spletnega mesta in trgovine. Vodili smo ga skozi spreminjanje in kreiranje vsebin, tako da je opolnomočen sam ustvarjati vsebine za digitalne oglaševalske akcije s prilagojenimi pristajalnimi stranmi.
  • Naročnika smo seznanili z zakonitostmi, ki jih mora pri ustvarjanju vsebine upoštevati – od iskanja primernih novih ključnih besed za rangiranje do smiselne uporabe le teh skozi vsebino.
 2. Sklop: osnove SEO in spoznavanje s SEO vtičniki na spletnih straneh
  • izobraževanje na temo Izboljšanja pozicioniranja na Googlu – splošno (SEO in ustvarjanje uporabniku prijazne vsebine)
 3. Sklop: Google reach cards, Google analitics in Google search console
  • kako jih uporabljamo za izboljšanje položaja na Googlu
  • izobraževanje na temo Izboljšanja pozicioniranja na Googlu – s specifičnimi orodji (uporabne osnove Google obogatenih rezultatov)
 4. Sklop: Zunanje povezave in digitalno oglaševanje v povezavi s SEO
  • izobraževanje za izboljšanja pozicioniranja na Googlu – z zunanjimi povezavami in povečanjem plačanega obiska (uporabne osnove OFF-site SEO)

Po izobraževanju o SEO strategijah in ustvarjanju vsebin je sledilo še vodenje skozi digitalno oglaševanje – Instagram, Facebook, LinkedIn in AdWords, kjer smo podali navodila, kako si lahko z oglaševanjem pomagamo do hitrejšega in boljšega pozicioniranja na Google SERP in hitrejših izboljšav uporabniške izkušnje (UX).


Naročniku smo podali natančna navodila o spreminjanju in ustvarjanju vsebine na obeh spletnih mestih (teorija + praksa).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si) .