Gibanje je temeljna biološka potreba otroka, ki vpliva na celostni razvoj. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da naj bodo otroci in mladostniki vsak dan telesno aktivni od 60 do 90 minut. Kljub temu se v sodobnem življenjskem slogu, zaznamovanem s prekomerno uporabo elektronskih naprav, pogosto srečujemo s pomanjkanjem gibanja pri mladih. Posledice tega vpliva na gibalno sposobnost otrok so opazne na mnogih področjih njihovega razvoja.

Povečanje telesne teže in zmanjšana gibalna učinkovitost

Raziskave, izvedene v okviru projekta SLOfit, kažejo na zaskrbljujoč trend naraščanja deleža otrok s povečano telesno težo v Sloveniji. Odstotek teh otrok se giblje med 20 in 24 odstotki, kar vodi v manjšo telesno sposobnost, zlasti na področju vzdržljivosti. Strokovnjaki ugotavljajo, da se aerobna sposobnost otrok izrazito zmanjšuje, kar je opazno v rezultatih testov, kot je tek na 600 metrov. Otroci, stari 11–13 let, danes pretečejo to razdaljo povprečno 7 do 8 sekund počasneje kot pred 20 leti.

otroški spinalis stoli

Pomembnost sprejemanja ustreznih ukrepov za spodbujanje gibanja

Za spopadanje s trendom zmanjševanja gibalne aktivnosti pri otrocih je ključnega pomena sprejetje ustreznih ukrepov. Spodbujanje gibanja in promocija zdravega življenjskega sloga postajata nujna za ohranjanje gibalne učinkovitosti otrok in preprečevanje negativnih posledic na njihovo zdravje. Številne raziskave kažejo, da obstaja tesna povezava med čezmerno telesno težo, nižjimi gibalnimi sposobnostmi in slabim zdravjem otrok. Telesna nedejavnost, nezdrava prehrana ter slaba telesna kondicija predstavljajo neposredno grožnjo zdravju otrok. V sodobni družbi postajajo bolezni srca, presnovne težave in diabetes tipa 2 resen zdravstveni problem, s katerim se soočajo tudi slovenski otroci.

Telesna dejavnost kot ključ do celostnega otroškega razvoja

Zakaj je telesna dejavnost otrok tako pomembna? Gre za več kot le krepitev mišic, srca in pljuč. Telesna dejavnost predstavlja priložnost za sodelovanje z drugimi ter hkrati razvija biološki, intelektualni, psiho-socialni in duševni razvoj otrok. Ključno je, da ta razvoj temelji na sreči in zadovoljstvu otrok. Raziskave kažejo, da so gibalno manj uspešni ter manj aktivni otroci nagnjeni k slabšim ocenam in nižjemu učnemu uspehu v primerjavi z njihovimi bolj gibalno sposobnimi vrstniki. Zato je pomembno razumeti, da je telesna dejavnost otrok dolgoročna investicija v njihovo zdravje. Ne le, da omogoča optimalno fizično stanje, temveč oblikuje tudi zdrav življenjski slog ter spodbuja celostni razvoj posameznika.

 

Kompleksnost razvoja otrokovih možganov

Zadnje raziskave so prinesle obilo novih spoznanj o duševnem razvoju otrok. Znanstvena dognanja na področju nevroznanosti, nevrofiziologije, kognitivne psihologije, kineziologije in sodobne pediatrije razkrivajo nove vidike razvoja otrokovih potencialov. Razvoj človekovih bioloških potencialov je kompleksen in dinamičen proces, ki vključuje sistemsko sodelovanje več dejavnikov, kot so posameznik, genetika, družina in socialno okolje. Ključno obdobje za razvoj možganov se pojavi v predšolski dobi, kjer se odvija dinamika tega kompleksnega procesa. V zgodnjem otroštvu je ključno spodbujati delovanje in povezovanje nevronov, osnovnih gradnikov živčnih celic, saj so otrokovi možgani kot izjemno vpojna »goba«, ki aktivno sprejema raznolike dražljaje iz okolice. Proces zaznavanja okolice sproža vzpostavljanje novih povezav med živčnimi celicami. Razvoj sinaptičnih povezav je odvisen od stimulativnosti okolja, v katerem otrok živi. Bogato in spodbudno okolje spodbuja ustvarjanje večjega števila sinaptičnih povezav. Otroci, ki v zgodnjem obdobju razvijejo osnovne gibalne spretnosti, kot sta plazenje in lazenje, so izpostavljeni raznolikim dražljajem iz okolice.  

Zakaj je aktivno sedenje pomembno za otroke?

V današnjem hitrem tempu življenja se vedno več časa posveča sedenju, kar še posebej velja za otroke, ki preživijo ure pred računalniki in drugimi napravami. Sedenje je postalo osrednji del dneva za otroke, še posebej po končanem šolskem pouku. Aktivno sedenje, ki ga spodbuja stol Spinalis, omogoča otrokom, da ohranjajo dinamično držo med sedenjem, kar je ključnega pomena za pravilno razvijanje hrbtenice in krepitev mišic.

Kako aktivno sedenje vpliva na otrokov razvoj?

Otroci, ki prakticirajo aktivno sedenje, imajo koristi na več ravneh. Poleg krepitve hrbteničnih mišic in ohranjanja pravilne drže, aktivno sedenje spodbuja tudi boljšo koncentracijo in osredotočenost pri učenju. Sproščene in okrepljene mišice omogočajo otrokom večjo gibljivost ter preprečujejo morebitne težave s hrbtom v prihodnosti.